Medlemskab

Medlemsbetingelser

ÖR&SUND FITNESS HUMLEBÆK STRANDVEJ 21. BYGNING C 3050 HUMLEBÆK
​TELEFON: 49 19 38 00 – CVR. NR : 33256914

MEDLEMSBETINGELSER 

Ör&sund Fitness Humlebæk Strandvej 21. Bygning C 3050 Humlebæk Telefon: 49 19 38 00
CVR. nr : 33 25 69 14

Generelt:
Ved oprettelse et medlemskab i Ör&sund Fitness accepterer medlemmet, foruden gældende medlemsbetingelser, også afsnittet ”Det forventer vi af dig”.

Medlemskabet:
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. I medlemssystemet opbevares personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingskort mv. skal meddeles til Ör&sund Fitness. Teen-medlemskaber gælder til medlemmets 16-års fødselsdag, derefter overflyttes medlemskabet automatisk til Studie-medlemskab.

Fremmøde:
Ved et hvert fremmøde i centret, har du pligt til at registrere dig via. medlemskort eller app. Ved fremmøde til hold kan du registrere dig tidligst 30 min. og senest 5 min. før holdstart. Ved for sent fremmøde skal du henvende dig receptionen, da din plads på holdet kan været givet til en anden.

Varighed:
Løbende medlemskaber løber indtil de opsiges (jf. Opsigelse af Løbende medlemskaber).
Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

Opsigelse af Løbende medlemskaber:
Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 2 måneder. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Når vi har registreret opsigelsen, sender vi en bekræftelse på e-mail til den e-mailadresse, medlemmet har oplyst i vores system. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

Betaling:
Ved oprettelse af løbende- og kontante medlemskaber, betales startgebyr - se prisliste.
Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales den samlede pris for perioden. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via DIBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. første i hver måned. Vi modtager de fleste betalingskort, hør nærmere i receptionen.

Medlemskonto som betalingsmiddel:
Det er muligt for medlemmet, at benytte sin medlemskonto som betalingsmiddel i centret til køb af produkter i receptionen. Dette kræver indlæsning af gyldigt kreditkort.


For sen betaling:
Betales den løbende ydelse for dit løbende medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkermail eller sms til medlemmet, og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst - se prisliste. Hvis medlemmet ikke betaler på den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Ör&sund Fitness.

Umyndige medlemmer:

For at blive medlem i Ör&sund Fitness, skal personen være fyldt 14 år. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun oprettes, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens ansvar.​

Bero løbende- og kontante medlemskaber:
Løbende medlemskaber kan sættes i bero med 1 dags varsel, i max. 8 uger om året. Beroperioder skal være af 7 dages længde, f.eks. i 7, 14 eller 21 dage, men kan startes på den ugedag man ønsker. Der betales alm. kontingent i beroperioden. 

Opsparet bero kan godskrives en gang årligt, 12 måneder tilbage fra indfrielsesdatoen ved personlig henvendelse i receptionen. Beroperioder ældre end 12 måneder anses som ugyldige og kan dermed ikke benyttes.

Kontante medlemskaber 7 mdr., kan sættes i bero med 1 dags varsel, op til 6 mdr., dog senest frem til medlemskabets udløb. Beroperioderne skal vare minimum 7 dage, men kan startes på den ugedag man ønsker. Medlemskabet forlænges herved med en periode tilsvarende beroperioden.

Kontante medlemskaber 12 mdr., kan sættes i bero med 1 dags varsel, op til 3 mdr., dog senest frem til medlemskabets udløb. Beroperioderne skal vare minimum 7 dage, men kan startes på den ugedag man ønsker. Medlemskabet forlænges herved med en periode tilsvarende beroperioden.

Booking af holdtræning:
Du kan uanset medlemskab booke 21 hold 21 dage frem.
Har du et medlemskab inkl. Reformer Pilates, kan du booke 11 hold 21 dage frem.

Afmelding af holdtræning:
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud. Afmelding af hold kan ske på app, hjemmeside, på bookingterminalen i centeret eller i receptionen. Afbud til hold frem til kl. 09.00 skal ske senest aftenen før inden kl. 21.00. Alle andre hold skal afmeldes senest 2 timer før holdstart. Ved manglende fremmøde opkræves gebyr – se prisliste.

Afmelding af Reformer Pilates:
Hold som starter inden kl. 12.00, skal afmeldes aftenen før inden kl. 21.00.
Hold som starter efter kl. 12.00, skal afmeldes senest kl. 12.00 samme dag. Ved manglende fremmøde opkræves et gebyr – se prisliste.

Udelukkelse af medlem:
Ör&sund Fitness kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Ændring af medlemsbetingelser:
Ör&sund Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus 2 måneder. Ör&sund Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.

Helbredstilstand og personskade:
Al ophold, træning, behandling, uddannelse mm. foregår på eget ansvar, og Ör&sund Fitness kan ikke drages til ansvar for personskader som følge af ulykker, forkert træning eller som følge af andre besøgenes handlinger i eller udenfor Ör&sund Fitness.    

Persondata:

Ör&sund Fitness er dataansvarlige og ansvarlige for, at de oplysninger vi har på dig er indsamlet og opbevaret med dit samtykke. Dette samtykke sker igennem indgåelse af medlemsaftalen.

Dine persondata opbevares sikkert i vores administrationssystem.       

​Klippekort

Klippekort til Reformer Pilates:

1 klip – klippekortet er gyldigt i 1 måned fra købsdato.
10 klip – klippekortet er gyldigt i 3 måneder fra købsdato.
20 klip – klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdato.
30 klip – klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdato.

Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke.


Klippekort til firma:

10 klip – klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen. Klippekort til firma kan kun oprettes hvis man har et cvr. nummer. Ubenyttede klip refunderes ikke.

Det forventer vi af dig

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Ör&sund Fitness. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden. Personalets anvisning skal til enhver tid følges.

Hygiejne:

Hvis du føler dig syg eller sløj, bør du vise hensyn og blive hjemme. Du skal være iført rent indendørs trænings- og fodtøj. Vi anbefaler, at maskiner (håndtag, sæder, bænke, mv.) rengøres efter brug. Medbring gerne et håndklæde til træningsmåtten eller maskinerne.

Sauna:

Vores sauna er åbent i følgende tidsrum:

Mandag til torsdag: 8.30-11.30 og 17.30-20.30

Fredag: 8.30-11.30

Lørdag & søndag: 8.30-11.30

​Der skal bades før brug af saunaen, og du skal sidde på et håndklæde.

Skabe i omklædningen samt medbragte og efterladte genstande:

Det anbefales, at låse værdigenstande inde i skabene i omklædningsrummet for at mindske risikoen for tyveri. Ör&sund Fitness påtager sig ikke noget ansvar, for de ting som opbevares i skabene.

Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (f.eks. ure, smykker) i skabene.
Benyt en lås til skabene, som du selv anser for at være sikker (vi anbefaler 40mm).

Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning. Hængelåse der ikke er fjernet ved lukketid vil blive klippet op og erstattes ikke.


Tasker, jakker og lignende hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centeret. Glemte ejendele kan hentes ved henvendelse i receptionen. Glemte ejendele bortskaffes efter 30 dage.

​Behandling af udstyr og maskiner:

Vores udstyr skal behandles med respekt, og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre. Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret.

Beklædning:

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen.

Mobiltelefon:

Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Har du et opkald du skal tage, så bruge cafeen ved receptionen. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen. Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer, hvor medlemmer kan identificeres uden deres samtykke.

Doping:

Brug af doping accepteres ikke. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt udelukkelse.

Midlertidig begrænsning af adgang:

Vi vil i visse tilfælde være nødt til at gennemføre tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftsmæssige handlinger, der midlertidigt begrænser din adgang til fx bad, omklædning, udstyr eller lokaler.

Velkommen til en verden af holdtræning, fitness, sundhed og fysiurgiske behandlinger.

Alt hvad du skal bruge for at for blive Ôr&sund.

Åbningstider​

Mandag – torsdag

06.00 – 21.30​

Fredag

06.00 – 19.00​

Lørdag

08.00 – 16.00​

Søndag

08.00 – 16.00​

Helligdage

08.00 - 14.00

Vi har bemanding i hele åbningstiden, 365 dage om året.

Kontaktoplysninger

ÖR&SUND FITNESS ApS

Humlebæk Strandvej 21, 3050 Humlebæk

Klik her for rutevejledning

Telefon: 49 19 38 00

E-mail: reception@orogsund.dk

CVR​: 33256914