MEDLEMSBETINGELSER

Ör&sund Fitness Humlebæk Strandvej 21. Bygning C 3050 Humlebæk Telefon: 49 19 38 00 – CVR. nr : 33 25 69 14

Generelt: 
Ved oprettelse af et medlemskab i Ör&sund Fitness accepterer medlemmet, foruden nærværende medlemsbetingelser, også Husets Regler, Ör&sund Fitness gældende regler om Datapolitik.

Medlemskabet:
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. I medlemssystemet opbevares personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingskort mv. skal meddeles til Ör&sund Fitness. Medlemmet kan selv rette disse oplysninger via medlemsappen eller ved login på hjemmesiden. Teen medlemskaber gælder til medlemmets 16 års fødselsdag, derefter overflyttes medlemskabet automatisk til Studiemedlemskab. 

Medlemskort: 
Medlemskortet skal medbringes og registreres inden hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemskort. De til enhver tid gældende gebyrer kan findes på Ör&sund Fitness prisliste.

Varighed: 
DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af DIBS medlemskaber) Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

Opsigelse af DIBS medlemskaber: DIBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 2 måneder. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail, med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Når vi har registreret opsigelsen, sender vi en bekræftelse på e-mail til den e-mailadresse, medlemmet har oplyst i vores system. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

Betaling:
Ved oprettelse af løbende og kontante medlemskaber, betales startgebyr. Se prisliste.
Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales den samlede pris for perioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via DIBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. første i hver måned. Vi modtager de fleste betalingskort, hør nærmere i receptionen. 

Medlemskort som betalingsmiddel: 
Det er muligt for medlemmet at benytte Ör&sunds Fitness medlemskort som betalingsmiddel i centret, til køb af produkter i receptionen.

For sen betaling:
Betales den løbende ydelse ved DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkermail eller sms til medlemmet, og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst, se prisliste. Hvis medlemmet ikke betaler på den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Ör&sund Fitness.

Umyndige medlemmer:
For at blive medlem i Ör&sund Fitness, skal personen være fyldt 14 år. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun oprettes, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens ansvar.

Bero:
Løbende DIBS medlemskaber:
Medlemskabet kan sættes i bero med 1 dags varsel, i max. 8 uger om året. Bero perioderne skal være af 7 dages længde, fx. i 7, 14 eller 21 dage, men kan startes på hvilken ugedag man ønsker.

Der betales alm. kontingent i bero perioden. 
Værdien af opsparet bero omregnes og posteres på medlemskabskonto og kan max bruges en gang pr. lb. 12. mdr. Dette sker ved henvendelse til receptionen. I forbindelse med opsigelse af medlemskab tillægges den opsparede bero periode efter slutdato.

Kontante medlemskaber 7 mdr:
Medlemskabet kan sættes i bero med 1 dags varsel, max. 6 mdr. ad gangen, dog senest frem til medlemskabets udløb. Beroperioderne skal vare min. 7 dage, men kan startes på hvilken ugedag, man ønsker. Medlemskabet forlænges herved med en periode tilsvarende beroperioden.

Kontante medlemskaber 12 mdr.: Medlemskabet kan sættes i bero med 1 dags varsel, max. 3 mdr. ad gangen, dog senest frem til medlemskabets udløb. Beroperioderne skal vare min. 7 dage, men kan startes på hvilken ugedag, man ønsker. Medlemskabet forlænges herved med en periode tilsvarende beroperioden.

Booking af holdtræning:
Du kan uanset medlemskab booke 35 hold 21 dage frem i tiden. Har du et medlemskab med Reformer Pilates træning,  kan du booke 10 hold, 21 dage frem. (andre hold tæller ikke med). 

Afmelding af holdtræning:
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud. Afmelding af hold kan ske på app, hjemmeside eller på bookingterminalen i centeret eller i receptionen. Afbud til hold frem til kl. 09.00 skal ske senest aftenen før inden kl. 21.00. Alle andre hold 2 timer før holdstart.

Afmelding af Reformer Pilates:
hold som starter,  inden kl. 12.00,  skal afmeldes aftenen før inden kl. 21.00. Reformerhold, som starter efter kl. 12.00, skal afmeldes senest kl. 12.00 samme dag.

Udelukkelse af medlem:
Ör&sund Fitness kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Ændring af medlemsbetingelser: 
Ör&sund Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus 2 måned. Ör&sund Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.

Medlems information:
Ör&sund Fitness udsender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller via informationsmailen.

Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Ör&sund Fitness. Ör&sund Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

KLIPPEKORT

Reformer Pilates

Gyldighed af klippekort til Reformer Pilates

5 klip – klippekortet er gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen
10 klip – klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen
20 klip – klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen

Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke

Klippekort til firma

Gyldighed af klippekort til firma, kan kun oprettes hvis man har et cvr. nummer. 

10 klip – klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen

Ubenyttede klip refunderes ikke

HUSETS REGLER

Som medlem skal du overholde de til enhver tid gældende Husets Regler. Det sikrer en positiv og tryg træningsoplevelse for alle. 

Opførsel: Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Ör&sund Fitness. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden. Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Hygiejne: (Vi passer på hinanden) Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn. Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj. Maskiner (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med sprit og aftørres med sorte bomuldsklude.
Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter din træning samt medbringer et lille rent håndklæde, som kan bruges som underlag ifm. din træning.

Sauna: Vores sauna er åbent i hele centrets åbningstid. Sig til i receptionen når du skal bruge saunaen, gerne 10 minutter inden, så sørger vi for den er varm. I primetime er saunaen altid 90 grader. 30 minutter inden lukketid, slukkes saunaen og kører kun på eftervarme. Der skal bades før brug af saunaen, og du skal sidde på et passende stort håndklæde. 

Skabe i omklædningen samt medbragte og efterladte genstande: Det anbefales at låse værdigenstande inde i skabene i omklædningsrummet for at mindske risikoen for tyveri. Ör&sund Fitness påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabene.

Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (fx ure, smykker) i skabene.
Benyt en lås til omklædningsskabe, som du selv anser for at være sikker.

Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke. 
Tasker, jakker og lignende hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centeret, eller i holdtrænings salene. Glemte ejendele bortskaffes efter 30 dage. Ved glemte ejendele skal man henvende sig til receptionen.  

Behandling af udstyr og maskiner: Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre. Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret.

Beklædning: Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen.

Mobiltelefon: Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Har du et opkald du skal tage, så bruge Cafeen i stuen. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen. 

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer,  samt lave opslag på online-media, hvor medlemmer kan identificeres uden deres samtykke.

Doping: Brug af doping accepteres ikke. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt udelukkelse.

Midlertidig begrænsning af adgang: Det vil i visse tilfælde være nødt til at gennemføre tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftsmæssige handlinger, der midlertidigt begrænser din adgang til fx bad, omklædning, udstyr eller lokaler.  

Persondata

Persondatapolitik: Ved oprettelse af medlemskab i Ör&sund Fitness accepterer du, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab samt levering af varer og services i tilknytning til dit medlemskab.

Opbevaringsperiode: Vi vil opbevare dine personoplysninger under sikre forhold i op til 1 år efter endt medlemskab. Herefter vil alle oplysninger blive slettet.

COOKIES: VI anvender cookies  med henblik på at sikre en optimal brugeroplevelse. Cookies er små datafiler, som sendes til din computer, tablet, smartphone eller anden enhed, når du besøger vores hjemmeside. En cookie er en passiv fil, der hverken spreder virus eller indsamler oplysninger fra din enhed. Overordnet set benytter vi cookies som en del af vores service til at vise indhold, der er så relevant for dig som muligt. Det er forskellige, hvor længe cookies opbevares på din enhed.

Humlebæk Strandvej 21 Bygning C DK – 3050 Humlebæk

Telefon: 49 19 38 00 
Mail: reception@orogsund.dk

ÖR&SUND FITNESS ApS
Cvr: 33 25 69 14

Åbningstider

MAN – TORS: 06.00 – 21.30

FRE: 06.00 – 19.00

LØR: 08.00 – 16.00

SØN: 08.00 – 20.00

HELLIGDAGE: 08.00 – 14.00

Vi har bemanding i hele åbningstiden, 365 dage om året. 

Her finder du os
Til top