Skip to main content

RÅDGIVNING & SAMTALEFORLØB

v/Børnepsykiater Camilla Søeby-Land

Vi kender alle til når noget i livet går skævt – og vi synes at stå helt alene om at få bragt os selv, vores børn eller hele familien på rette kurs igen. Det kan måske synes umuligt at bede om hjælp hos vores nærmeste. Men det er vigtigt for os som mennesker, at føle at vi ikke er ene. At opleve, at vi bliver mødt, forstået og hjulpet videre …

BAGGRUND

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2005 og har ud over min lægelige universitetsuddannelse også i 2003 taget grundmodul i en kropsterapeutisk uddannelse (LEP) og har siden 2016 været speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri.

Jeg har derfor også et godt kendskab til mere alvorlig psykopatologi og modtager løbende supervision på den daglige terapi. Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn & unge og deres familier. Dette fra min hverdag på hospitaler, praksis og i frivillige organisationer i udlandet, men også i Danmark hos Livslinjen. I min hverdag møder jeg børn og unge under indlæggelse, der hvor familier er aller mest kriseramte.

Jeg møder børn til udredning ambulant, helt ned til de helt små børn, der ikke trives i leg og samvær med andre børn i børnehaven – i skolen – og jeg møder familier der længes efter hjælp ´fra systemet´.

Når jeg arbejder med børn og unge tager jeg altid udgangspunkt i det, der giver mening for den enkelte, afhængig af alder og problemets omfang. Det er vigtigt at der opstår resonans imellem os, for at det terapeutiske arbejde kan bære frugt. Afhængig af problemstillingen tilbyder jeg rådgivning og samtaleforløb med udgangspunkt i principper fra den kognitive terapi, den narrative terapi, den psykodynamiske terapi og kropsterapien.

SPECIALOMRÅDER

Rådgivning & Samtaleforløb

Psykoterapi med børn og unge

Psykoterapi med unge voksne og familier

Selvværdsproblemer

Belastningsreaktioner/stress

Depression

Angst/OCD

Spiseforstyrrelser/anoreksi/bulimi/overspisning

Adfærdsproblemer

Mistrivsel med afsæt i ADHD/autisme

KONSULTATION & PRISER

Du er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Camilla@BarnetiBalance.Nu

www.BarnetiBalance.Nu

mobil: 60140602